Informació ajudes menjador

En relació a la convocatòria d’ajuts de menjador pel proper curs 2020-2021 comentar-vos que s’hi destinaran 7.000.000 €, s’ha procedit a la modificació del Pla estratègic de subvencions i es continua amb el procediment del tràmit administratiu per tal que la meitat de dita quantitat es faci efectiva dins el darrer trimestre del 2020.

Pel fet de l’excepcionalitat del moment en què ens trobam, per tal de facilitar tant a centres com a famílies la tramitació de la documentació pertinent, la publicació de la convocatòria es farà a finals d’agost/principis de setembre, en el ben entès que els tràmits començaran a partir del dia 1 de setembre, i els dies hàbils establerts per presentar sol·licitud i documentació serà de 14. Ja hi podran participar també els sol·licitants de noves matrícules.

Desplaçat dalt de tot