Llibres 3 anys

Informam dels llibres per l’alumnat de 3 anys pendents de pagament.

COMUNICALAB INFANTIL 36€

ARRELAM VIDA 15€

TOTAL 51€

PAGAMENT:

Banc:  SABADELL  Compte Bancari:

Obligatòriament, heu d’indicar al concepte:  El nom i llinatges de l’alumne/a.

Desplaçat dalt de tot