Espai Apolo

L’Espai Apolo, que és l’Aula UEECO del nostre centre, és un espai per alumnat amb necessitats educatives especials. Es tracta d’un recurs que permet a aquests infants adquirir estratègies i eines per adaptar-se a totes les situacions socials i curriculars del seu dia a dia, aconseguir tàctiques per adaptar-se, treballar i aprendre a l’aula ordinària. El fet d’estar a aquesta aula, els permet tenir més temps per treballar aspectes necessaris per ser autònoms, mesures per regular les seves emocions i per fer front a conflictes, a més de comptar amb més temps i materials adaptats a les seves necessitats. Es treballa amb una metodologia on cada infant és el protagonista del seu aprenentatge, on allò que es treballa parteix del que sap cada nin i nina, creant aprenentatges significatius, individualitzats i útils per al seu present i futur, atès que és una aula amb un currículum propi. 

Aquests infants treballen a l’aula ordinària amb materials adaptats, a les àrees que ho necessiten. Tots acudeixen a les sessions de plàstica, música, educació física, projectes, religió i tutoria. Alguns d’ells també gaudeixen de les sessions de robòtica, anglès i racons de llengua.

Els nostres projectes

Mindfulness i relaxació

Pràctiques de Yoga i relaxació, amb jocs o vídeos, on els infants realitzen postures i activitats de Yoga, individuals i en parella, exercicis de respiració, meditació i relaxació, dinàmiques per crear vincles i relacions positives i, sobretot per ser conscients d’ells mateixos, del seu cos i del seu estat d’ànim, millorant l’atenció i l’autocontrol en tots els àmbits.

Lectoescriptura i llengua amb materials i recursos de manipulació

Dinàmiques amb ruletes, on introduïm el factor sort i la intriga, recursos d’emplenar, mitjançant la manipulació, paraules, per crear frases, per llegir amb pictogrames o activitats de relacionar per afavorir la comprensió. 

A més a més de moltes propostes de consciència fonològica, per tal de reforçar la lectoescriptura partint d’una base estable i correcte.

Dinàmiques i jocs

Sessions on el principal recurs és un joc, on és necessari posar-se al lloc de l’altre, respectar el torn de paraula i de participació, on treballam l’atenció i la imaginació, a més a més de l’adquisició de vocabulari, l’expressió oral, l’empatia i les relacions socials. 

Jocs com: Sucssed All Sorts, Dobble, Palabrea, Qui és qui?, A dibuixar!, Jungle Speed o Story Cubes. 

També cal esmentar les dinàmiques de Role Playing, per treballar habilitats socials i autonomia. 

Projecte El Banc de l’Amistat

Projecte que va sorgir de la necessitat d’assegurar que cap infant estava sol al pati, creant un punt comú i visible on tots els infants podien anar a cercar companys per crear nous vincles i relacions d’amistat. 

Per tot això, ha estat necessari pintar un banc, conscienciar a tots els companys i companyes d’educació primària i compartir amb ells moments de reflexió i explicació de l’ús del banc. 

Projecte Charlie i la Fàbrica de Xocolata

Temàtica que ha sorgit de l’interès d’un dels infants de l’aula, mitjançant la qual s’han treballat continguts curriculars, com la lectoescriptura: escriptura de frases i de descripcions, comprensions orals i escrites sobre la xocolata, treballam la història de la xocolata, feim pluges d’idees: què sabem cuinar, què ens agradaria cuinar, és a dir, treballam l’expressió oral i escrivim receptes de cuina, per tal d’escollir-ne una i fer-la, plegats, a l’aula. Serem cuiners, com en Charlie amb la xocolata, per un dia!

Projecte “Com sóc jo?”

Conjunt de propostes de reflexió personal, per treballar tots els àmbits transversalment. Iniciam les reflexions personals, parlam entre tots: aspectes positius i aspectes negatius meus. 

A aquesta reflexió personal, hi afegim el treball amb etiquetes amb característiques físiques: escollim totes les nostres, feim un llistat i ens dibuixam. 

Finalment, pensam una cosa positiva, física o de caràcter, de cada un dels altres companys/companyes i li escrivim per tal que vegin aspectes positius que pensen els altres d’ell/a. És a dir, milloram l’autoestima i l’autoconcepte. 

Desplaçat dalt de tot