Educació Infantil

 3-5 anys

Educació Infantil a Sant Pere  és sinònim de proposta educativa integral, on se cerca el complet desenvolupament de la persona en tots i cada un dels vessants i on l’alumne n’és l’eix central.

Volem estar al dia i donar resposta a les necessitats que  puguin trobar els nostres alumnes i famílies davant el nou paradigma social i educatiu.

Volem alumnes amb esperit crític, sentiments propis i compromesos en la millora i justícia al món. 

Sabem de la importància que té l’etapa d’educació infantil en el futur desenvolupament personal i acadèmic dels nostres alumnes  per la qual cosa fem que els processos d’aprenentatge siguin el més respectuosos possibles i s’adaptin als distints ritmes maduratius partint dels interessos i motivacions dels nins.

Els nostres projectes

Garbuix

Material per treballar la lectura i l’escriptura creat a partir d’una metodologia constructivista i significativa, on l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge. 

El professorat actua com a guia encoratjador d’aquest aprenentatge i s’encarrega de fomentar l’estabilitat emocional dels alumnes.

Té en compte la teoria de les intel.ligències múltiples per tal d’arribar a tots i cada un dels nostres alumnes, amb activitats lúdiques, vivencials i experimentals que fomentin el treball cooperatiu, el pensament crític dels alumnes i adaptables a tot tipus d’espai. 

Romp amb la idea d’aprendre a l’aula, ja que tots els espais són educatius.

 

Amco

Contemplam les llengües com a element de transmissió de coneixements i de cultura. 

L’objectiu és aconseguir alumnes competents en les tres llengües al final de l’etapa educativa. 

Per això, fa molts anys que destinam 4 hores setmanals a l’aprenentatge de l’anglès, amb sessions 100% en anglès des dels 3 anys i que té continuïtat fins a secundària.

 L’aprenentatge es fa de forma  activa, lúdica i divertida amb professorat format en la metodologia i supervisat per l’auditor d’AMCO.

Entusiasmat

És un programa cíclic que treballa  els conceptes matemàtics des d’edats molt primerenques, per aprofitar l’adaptabilitat  del cervell dels nins durant els seus primers anys de vida. 

El que s’aconsegueix és facilitar  els processos d’aprenentatge ja que els alumnes n’estan familiaritzats des de ben petits.

Psicomotricitat

Apostam per una psicomotricitat vivenciada que considera l’Infant com a una globalitat , integrant la part motriu, cognitiva i emocional. 

És una pràctica corporal  on a partir de l’observació, el psicomotricista afavoreix el desenvolupament de les potencialitats i capacitats del nin per expressar-se, crear i comunicar-se. 

Des de la llibertat en el joc l’infant experimenta dins la sala situacions que viu en el dia a dia  i ens mostra el seu món interior. 

Aquest tipus de psicomotricitat permet al nin avançar de la  sensoriomotricitat al simbolisme i més tard a la part cognitiva. Cada grup va a la sala de psico dues vegades a la setmana acompanyat pel psicomotricista.

Treball per projectes

El treball per PROJECTES és una metodologia d’aprenentatge diversificada que valora la motivació i l’interès dels alumnes i que considera al professorat com un guia dins el procés d’aprenentatge. 

Fomenta un aprenentatge més significatiu per l’alumne i el connecta amb la seva realitat propera, a més ajudar a que les famílies s’impliquin més en el procés d’aprenentatge dels seus fills.

Música

No podem obviar dins una educació integral la vesant artística, gràcies a la sessió setmanal de música impartida per un especialista. 

Les sessions parteixen de les necessitats dels nins/es, de la importància del moviment treballat a través del joc, del cant   i de la dansa, creant un espai on els infants poden expressar-se lliurement.

Desplaçat dalt de tot