Batxillerat

16-18 anys

El Batxillerat és una etapa educativa no obligatòria, destinada, en principi, a alumnes d’entre 16 i 18 anys. Consta de dos cursos acadèmics, que es poden realitzar en un màxim de 4 anys, i que, una vegada superats, proporcionen el títol de Batxiller.

Aquest, a més de facilitar l’accés al món laboral, permet cursar estudis universitaris o cicles formatius de grau superior.

Per això, cada alumne ha d’elegir en funció dels seus interessos entre diferents modalitats,Científic, Tecnològic, Social, Humanístic i General i, si és el cas, de la via que té previst triar en les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Any rere any, el percentatge d’aprovats a la PBAU frega el 100%. 

Ens dóna tranquil·litat saber que els nostres alumnes surten ben preparats per a estudis posteriors i podran triar els estudis que volen cursar.

Els nostres projectes

Tutoria

Un aspecte molt important d’ESO i de BAT és la tutoria.

En aquest espai, entre  d’altres temes, es treballen dinàmiques de gestió emocional de l’alumne, així com també: valors, autoconeixement, habilitats socials, promoció de la salut. El tracte personalitzat i proper és una de les nostres prioritats.

D’altra banda, s’organitzen sessions d’assessorament i orientació a nivell acadèmic i professional.

Convivències

Les Convivències a Secundària i 1r de Batxillerat, són una oportunitat per millorar la cohesió del grup, ja que està demostrat que aquest tipus d’activitats reforcen els valors d’equip i contribueixen a millorar el creixement personal i acadèmic dels seus integrants.

 

Ciència al laboratori

La millor manera d’aprendre ciència és fent ciència al laboratori i els nostres alumnes d’ESO i BAT ho tenen molt clar.

 

Robòtica

A partir de 3r d’ESO, descobreixen de manera lúdica conceptes d’investigació, tecnologia, programació i matemàtiques. 

A més, poden participar a la First Lego League on els presenten un problema real al qual han de donar solució. 

Per aconseguir-ho, hauran de treballar cooperativament i presentar la seva proposta davant d’un tribunal d’experts en el tema. 

En aquests darrers anys, els alumnes han aconseguit diversos premis tant en l’àmbit nacional com internacional.

Intercanvi

L’intercanvi a Alemanya permet als alumnes de 3r d’ESO fins a 1r de BAT viure la llengua i la cultura alemanya durant una setmana. Més tard, ells seran els que hagin d’explicar la nostra cultura i tradicions als amics alemanys.

Programa Eoies

Es tracta d’un programa de col·laboració entre els centres d’Educació Secundària i Batxillerat i l’Escola Oficial d’Idiomes, en el que s’ofereix a l’alumnat l’obtenció dels títols i certificats oficials amb unes taxes reduïdes. Els alumnes que superen les proves obtenen un certificat oficial que acredita el nivell assolit.

Al llarg de tot el curs els nostres professors es coordinen amb el professorat de l’EOI i faciliten a l’alumnat participant en el programa, materials i orientacions per familiaritzar-se amb els criteris, nivells i format de les proves de les escoles oficials d’idiomes.

Programa Academica

Al Col·legi Sant Pere oferim la possibilitat de cursar el Diploma Dual Aquest programa dona l’oportunitat d’obtenir dues titulacions alhora: el batxiller del país d’origen, de manera presencial al centre educatiu, i l’American High School Diploma, en modalitat online.

Aula matèria

A BAT són els alumnes els que canvien a cada classe. El canvi d’aula afavoreix la connexió amb la nova assignatura.

A més, les aules estan dotades del material necessari per impartir-hi els coneixements.

Els alumnes que ho desitgin, poden llogar una taquilla.

Consulta jove

Un pic cada quinze dies, una pediatra i una infermera del centre de salut venen a l’escola per escoltar els nostres alumnes i assessorar-los en qualsevol inquietud que tenguin.

Ludoteca

Hem creat un espai lúdic amb tot tipus de jocs de taula, amb l’objectiu que els alumnes de tots els nivells desenvolupin les seves habilitats i puguin interactuar de manera lliure i autònoma. Per a nosaltres, un pati inclusiu ha d’assegurar que tots els estudiants tinguin la possibilitat de triar el seu entreteniment amb les mateixes condicions.

Patis Actius

Motivem als alumnes a participar a activitats físiques d’acord a les seves motivacions aprofitant les nostres instal·lacions com el camp de futbol (Lliga interna futbol), pista de bàsquet, voley, ping pong, etc.

 

L’objectiu principal del projecte és dinamitzar el pati per a afavorir l’activitat física, la integració plena de tot l’alumnat i la millora de la convivència.

Olimpíades

Els concursos i certàmens, com ara les Olimpíades de la UIB, són una bona oportunitat per conèixer altres entorns i joves amb els mateixos interessos. 

És per això que animam els alumnes de BAT a participar-hi. 

A més, podran optar a premis d’estudis gratuïts a la nostra Universitat.

Voluntariat

Els nostres voluntaris (alumnes a partir de 3r d’ESO) descobreixen que ajudar els altres és la millor manera d’ajudar-se un mateix.

Desplaçat dalt de tot