Academica

MATRÍCULA OBERTA

 

Academica@colegisantpere.org

El Diploma Dual ® és un programa interdisciplinari que emfatitza la immersió lingüística en anglès, la capacitació tecnològica i el desenvolupament personal de l’alumne.

Al Col·legi Sant Pere oferim la possibilitat de cursar el Diploma Dual. Aquest programa dona l’oportunitat d’obtenir dues titulacions alhora: el batxiller del país d’origen, de manera presencial al centre educatiu, i l’American High School Diploma, en modalitat online.

Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits (4 assignatures obligatòries i 2 d’optatives) fins a 1r o 2n de batxillerat. D’aquesta manera obtindran una convalidació dels crèdits necessaris per adquirir l’American High School Diploma.

La inscripció al Diploma Dual pot dur-se a terme a 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat. El programa s’adapta a l’alumne oferint un itinerari específic segons el seu curs acadèmic al centre educatiu espanyol. El fet de començar a 2n d’ESO o 3r d’ESO, permet una distribució més folgada de les assignatures i una menor càrrega lectiva durant el batxillerat.

Més informació:

Presentació escoles

Guia ràpida

Condicions econòmiques

 

Academica International Studies

https://academica.school

Desplaçat dalt de tot