Galàxia 3.1

9-13 anys 

Galàxia 3.1. és una etapa intermèdia que comprèn des de 5è de Primària fins a 2n d’ESO inclosos i sorgeix de la necessitat de millorar la motivació de l’alumnat i facilitar la transició de Primària a Secundària. 

Els cursos s’organitzen en un gran grup d’uns noranta alumnes on l’aprenentatge cooperatiu es converteix en l’eix fonamental per treballar els diferents continguts. Les noves tecnologies estan molt presents a Galàxia 3.1, l’Ipad “1 to 1” és l’eina perfecta per assolir i desenvolupar el projecte.

Els nostres projectes

Comunicació

Sessions on es treballen les competències lingüístiques pròpies de la llengua catalana i castellana les quals sorgeixen d’una estudiada poda i optimització de continguts d’ambdues llengües.

Trobarem explicacions unificades d’allò més essencial que podem trobar a les dues llengües i, aprofundint a les particularitats de cada una.

Serà present una certa flexibilitat horària, en funció del que treballam així com l’expressió escrita, conversa grupal i oratòria, entre d’altres, sense deixar de banda el treball cooperatiu.

Escacs

Concentració, memòria, autoestima, diversió… 

Aquests són alguns dels beneficis que proporcionen els escacs als nostres alumnes de 1r de Secundària.

 

Robòtica

Sessions treballades amb material LEGO i molt motivadores per als nostres alumnes. 

Una altra manera de treballar la interrelació de la ciència, tecnologia, enginyeria, arts, matemàtiques i programació dins el currículum, fomentant les habilitats i competències pròpies del segle XXI. 

La programació, la resolució de problemes treballant amb els companys i la creativitat marcaran els punts forts de les nostres sessions, sense deixar de banda l’esperit crític i la investigació

Projectes de ciències

Ens trobam amb projectes de ciències socials i naturals adaptats a les necessitats dels alumnes, on l’alumne de manera participativa, cooperativa i activa mitjançant productes finals i exposicions orals va assolint els continguts i competències pròpies de les ciències. 

Oratòria

Tan important és saber què s’ha de dir com saber com s’ha de dir. 

Des de 1r d’ESO l’oratòria ens ajuda a donar forma al nostre pensament i a millorar la manera en què ens comunicam.

Amco

Continuam amb el projecte de tractament lingüístic que s’inicia a l’etapa d’infantil fins a quart d’ESO i on l’alumne aprèn anglès amb la mateixa espontaneïtat amb la qual va aprendre el seu primer idioma.

Es caracteritza per la immersió lingüística (100% en anglès), el treball de les intel·ligències múltiples, la intel·ligència emocional i les metodologies actives: aprenentatge significatiu, constructiu i cooperatiu.

En definitiva, un projecte integral que abasta la innovació pedagògica, la innovació tecnològica i la millora substancial en la mateixa àrea de l’anglès.

Scratch

Els alumnes de 2n d’ESO s’introdueixen en la programació informàtica amb el llenguatge Scratch. 

És una primera passa en el món de la robòtica.

 

Viu la ciència al laboratori

La millor manera d’aprendre ciència és fent ciència al laboratori i els nostres alumnes d’ESO ho tenen molt clar.

Tutoria

Sessions que ens serveixen per tancar la setmana amb companys i tutor/a, i on es remarquen els valors que ens identifiquen com són l’amor a la vida, la solidaritat, empatia, companyerisme, l’esperança, l’honestedat, les relacions amb els altres… 

Són espais on els alumnes poden reflexionar, fer-se preguntes, cercar solucions als problemes que els envolten, mostrant un esperit crític i sentiments propis, així com la millora de la seva vida diària a l’escola i, en general, a la societat.

Consulta jove

Un pic cada quinze dies, una pediatra i una infermera del centre de salut venen a l’escola per escoltar els nostres alumnes i assessorar-los en qualsevol inquietud que tenguin.

Convivències

Les Convivències, de 1r d’ESO a 1r de BAT, són una oportunitat per gaudir d’un dia de reflexió i per millorar la cohesió del grup i, a més a més, per passar-s’ho molt bé.

Mediació escolar

La mediació entre iguals ensenya als nostres alumnes a gestionar els conflictes de manera positiva i a aprendre a resoldre’ls.

Desplaçat dalt de tot