La nostra escoleta Sant Pere vol ser un nou espai obert a tothom, on els nostres infants siguin feliços i estimulats cap a un aprenentatge respectuós i significatiu.
 
D’igual importància és que l’infant a la nostra escoleta se senti estimat  amb molta cura per part de tot l’equip.
 
Amb les diverses propostes viscudes a l’escoleta les quals poden anar des de la psicomotricitat vivencial, l’experimentació, joc simbòlic, l’estimulació de la llengua anglesa,activitats musicals…,  cercam el benestar dels infants ajudant al seu creixement harmoniós i autònom.
  
Volem que amb la participació en les diverses celebracions i  activitats del centre, tant l’infant com la seva família, formin part de l’essència del Col·legi Sant Pere.
Desplaçat dalt de tot