El Col·legi Sant Pere

L’educació sempre s’hauria d’entendre com el moviment que fem les persones cap a la llum. 

El col·legi Sant Pere, amb més de 50 anys de vida, sempre ha avançat guiat per aquest mateix anhel: ser un escenari inspirador per a l’aprenentatge. 

Enfortit amb les arrels de l’humanisme cristià que inspiren l’esdevenir dels 13 col·legis diocesans de Mallorca, Sant Pere planteja una proposta educativa fresca, adaptada als reptes continus de l’entorn i amb una clara vocació de compromís amb tot allò que ens envolta. 

El foment de la creativitat i del sentit crític dels nostres alumnes, resulten ser ingredients essencials en el dia a dia d’un col·legi que entén l’autonomia dels infants com un valor fonamental del seu projecte educatiu.  

L’escola està modelada des d’un ensenyament proper que pretén impregnar els seus alumnes d’un clima i unes actituds, al nostre entendre, essencials en el seu procés maduratiu i de desenvolupament personal. 

Andreu Mir

Director de centre

Desplaçat dalt de tot