Educació Infantil

 3-6 anys

Educació Infantil a Sant Pere  és sinònim de proposta educativa integral, on se cerca el complet desenvolupament de la persona en tots i cada un dels vessants i on l’alumne n’és l’eix central.

Volem estar al dia i donar resposta a les necessitats que  puguin trobar els nostres alumnes i famílies davant el nou paradigma social i educatiu.

Volem alumnes amb esperit crític, sentiments propis i compromesos en la millora i justícia al món. 

Sabem de la importància que té l’etapa d’educació infantil en el futur desenvolupament personal i acadèmic dels nostres alumnes  per la qual cosa fem que els processos d’aprenentatge siguin el més respectuosos possibles i s’adaptin als distints ritmes maduratius partint dels interessos i motivacions dels nins.

Els nostres projectes

Comunica Lab

Material per treballar la lectura i l’escriptura creat a partir d’una metodologia constructivista i significativa, on l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge. 

El professorat actua com a guia encoratjador d’aquest aprenentatge i s’encarrega de fomentar l’estabilitat emocional dels alumnes.

Té en compte la teoria de les intel.ligències múltiples per tal d’arribar a tots i cada un dels nostres alumnes, amb activitats lúdiques, vivencials i experimentals que fomentin el treball cooperatiu, el pensament crític dels alumnes i adaptables a tot tipus d’espai. 

Romp amb la idea d’aprendre a l’aula, ja que tots els espais són educatius.

 

Amco

Contemplam les llengües com a element de transmissió de coneixements i de cultura. 

L’objectiu és aconseguir alumnes competents en les tres llengües al final de l’etapa educativa. 

Per això, fa molts anys que destinam 4 hores setmanals a l’aprenentatge de l’anglès, amb sessions 100% en anglès des dels 3 anys i que té continuïtat fins a secundària.

 L’aprenentatge es fa de forma  activa, lúdica i divertida amb professorat format en la metodologia i supervisat per l’auditor d’AMCO.

Treball per projectes

El treball per PROJECTES és una metodologia d’aprenentatge diversificada que valora la motivació i l’interès dels alumnes i que considera al professorat com un guia dins el procés d’aprenentatge. 

Fomenta un aprenentatge més significatiu per l’alumne i el connecta amb la seva realitat propera, a més ajudar a que les famílies s’impliquin més en el procés d’aprenentatge dels seus fills.

Psicomotricitat

Apostam per una psicomotricitat vivenciada que considera l’Infant com a una globalitat , integrant la part motriu, cognitiva i emocional. 

És una pràctica corporal  on a partir de l’observació, el psicomotricista afavoreix el desenvolupament de les potencialitats i capacitats del nin per expressar-se, crear i comunicar-se. 

Des de la llibertat en el joc l’infant experimenta dins la sala situacions que viu en el dia a dia  i ens mostra el seu món interior. 

Aquest tipus de psicomotricitat permet al nin avançar de la  sensoriomotricitat al simbolisme i més tard a la part cognitiva. Cada grup va a la sala de psico dues vegades a la setmana acompanyat pel psicomotricista.

Arrelam Vida

El projecte Arrelam Vida és una nova metodologia creada pels Col·legis Diocesans per donar a conèixer les històries bíbliques i els valors cristians que se’n deriven. 

Consisteix en la narració d’un text (històries sagrades, paràboles…) de manera imaginativa i lúdica que els ajuda a desenvolupar la intel·ligència espiritual religiosa cristiana i que de manera significativa vagi arrelant en el seu propi jo.

5&5

El projecte espai 5&5 té l’objectiu de destinar 5 minuts diaris, els 5 dies de la setmana al desenvolupament de la intel·ligència espiritual, mitjançant diversos materials (curtmetratges sobre valors, imatges, cançons, contes, petites reflexions, meditació…) per tal d’oferir a l’infant un moment d’interioritat.

Música

A música oferim als nens un ambient ple de diversió i aprenentatge creatiu. A través d’activitats interactives i jocs musicals, explorem diferents elements de la música, com ara el ritme, la melodia i l’harmonia. 

Fomentem l’expressió individual i la col·laboració en grup, permetent als nens descobrir i desenvolupar el seu propi talent musical. 

A més, incorporem instruments musicals simples i materials de percussió perquè els nens experimentin i creïn la seva pròpia música. El nostre objectiu és cultivar una apreciació per la música des d’una edat primerenca, promovent l’amor per l’art i l’expressió creativa als infants.

Desplaçat dalt de tot