Matrícula PBAU 2020 . Convocatòria Extraordinària

Matrícula PBAU 2020

La recollida de dades es farà de forma telemàtica, accedint al següent formulari, del 15/07/2020 fins el 24/07/2020
Les dates de tot el procés de matrícula de PBAU, les podeu trobar a la pàgina web del servei d’Ordenació Educativa.
Una vegada feta la matrícula, el centre farà arribar, per via telemàtica, el resguard a cada alumne/a. Al resguard de matrícula no hi apareixerà el punt d’examen. Els punts d’examen de la PBAU es comunicaran posteriorment.
Tots els altres tràmits es fan igual que el curs anterior d’acord amb allò que s’especifica a la pàgina web del servei d’Ordenació Educativa

Desplaçat dalt de tot